DOPRI JA ZEMJATA ZA DA SE KRENE[!


  Doma

  Za Art Point-Gumno

  Pove}e za Sloe{tica

  Rezidencii

  Nastani/Proekti/Novini

  Galerija

  Linkovi

  Kontakt


  English Makedonski
  Realizirani    Aktuelno    Vo idnina 

Realizirani:

Juli, 2005

Me|unarodna razmena::

Sergej Andreevski, ~len i eden od osniva~ite na "Art Point - Gumno" be{e prviot Internacionalen gostin na umetni~kata rezidencija vo Kromarti, [kotska. Organizacijata i posetata be{e ovozmo`ena od strana na Kromarti Arts Trust.

Vo ramkite na izlo`bata na umetnikot, organizirana pri krajot na negoviot prestoj, be{e organizirana javna promocija na "Art Point - Gumno" so prezentacija na makedonskata tradicionalna kujna (www.cromartyartstrust.org.gb)

   

Septemvri, 2005

Za{tita na `ivotnata sredina:

Vo sorabotka so regionalnoto i lokalnoto osnovno u~ili{te "Bra}a Miladinovci" (s. @van i s. Sloe{tica), be{e realiziran mal proekt za izrabotka na hranilki za divi ptici od plasti~ni {i{iwa sobrani od otpadot vo lokalnata reka.

    

Me|unaroden centar za umetnost i odr`liv razvoj, Art Point Gumno; selo Sloe{tica; Makedonija;
Tel./Faks: ++389 2 2044 132, Tel: ++389 47 271 636; E-mail: artpoint@mt.net.mk